Tế bào cúc áo Lithium Mangan CR/HT

 • nóng
  Tế bào cúc áo CR1225 HT Lithium

  Tế bào cúc áo CR1225 HT Lithium

  Chịu nhiệt độ cao lên đến 125℃
  Hiệu suất tuyệt vời trong môi trường nhiệt độ siêu cao. Điện áp cao, mật độ năng lượng cao
  Pin 3V, gấp đôi điện áp của pin khô, tiết kiệm không gian và nhẹ. Ổn định xả tuyệt vời
  Đặc tính điện áp ổn định được thực hiện ngay cả khi phóng điện trong thời gian dài.
  Đặc điểm lưu trữ vượt trội
  Công nghệ đóng gói độc đáo đạt được mức tự xả thấp, hàng năm dưới 1%.

  Email Chi tiết
 • nóng
  Tế bào cúc áo CR 2025 HT Lithium

  Tế bào cúc áo CR 2025 HT Lithium

  Chịu nhiệt độ cao lên đến 125℃
  Hiệu suất tuyệt vời trong môi trường nhiệt độ siêu cao.
  Điện áp cao, mật độ năng lượng cao
  Pin 3V, gấp đôi điện áp của pin khô, tiết kiệm không gian và nhẹ.
  Ổn định xả tuyệt vời
  Đặc tính điện áp ổn định được thực hiện ngay cả khi phóng điện trong thời gian dài.
  Đặc điểm lưu trữ vượt trội
  Công nghệ đóng gói độc đáo đạt được mức tự xả thấp, hàng năm dưới 1%.

  Email Chi tiết
 • nóng
  Tế bào cúc áo Lithium CR 1632 HT

  Tế bào cúc áo Lithium CR 1632 HT

  Chịu nhiệt độ cao lên đến 125℃
  Hiệu suất tuyệt vời trong môi trường nhiệt độ siêu cao. Điện áp cao, mật độ năng lượng cao
  Pin 3V, gấp đôi điện áp của pin khô, tiết kiệm không gian và nhẹ. Ổn định xả tuyệt vời
  Đặc tính điện áp ổn định được thực hiện ngay cả khi phóng điện trong thời gian dài.
  Đặc điểm lưu trữ vượt trội
  Công nghệ đóng gói độc đáo đạt được mức tự xả thấp, hàng năm dưới 1%.

  Email Chi tiết
 • Tế bào cúc áo Lithium CR2450 HT

  Tế bào cúc áo Lithium CR2450 HT

  Chịu nhiệt độ cao lên đến 125℃
  Hiệu suất tuyệt vời trong môi trường nhiệt độ siêu cao.
  Điện áp cao, mật độ năng lượng cao
  Pin 3V, gấp đôi điện áp của pin khô, tiết kiệm không gian và nhẹ.
  Ổn định xả tuyệt vời
  Đặc tính điện áp ổn định được thực hiện ngay cả khi phóng điện trong thời gian dài.
  Đặc điểm lưu trữ vượt trội
  Công nghệ đóng gói độc đáo đạt được mức tự xả thấp, hàng năm dưới 1%.

  Email Chi tiết
 • Tế bào cúc áo Lithium CR 2032 HT

  Tế bào cúc áo Lithium CR 2032 HT

  Chịu nhiệt độ cao lên đến 125℃
  Hiệu suất tuyệt vời trong môi trường nhiệt độ siêu cao.
  Điện áp cao, mật độ năng lượng cao
  Pin 3V, gấp đôi điện áp của pin khô, tiết kiệm không gian và nhẹ.
  Ổn định xả tuyệt vời
  Đặc tính điện áp ổn định được thực hiện ngay cả khi phóng điện trong thời gian dài.
  Đặc điểm lưu trữ vượt trội
  Công nghệ đóng gói độc đáo đạt được mức tự xả thấp, hàng năm dưới 1%.

  Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật